Czy mięta zielona może poprawiać pracę mózgu i czas reakcji w sporcie?

Data i autor:

W dotychczasowych badaniach mięta pieprzowa i zielona oraz inne rośliny z plemienia Mentheae wpływały korzystnie na pracę mózgu. Ekstrakty z tej rodziny roślin mają zbliżone mechanizmy działania na mózg, na przykład hamując acetylocholinoesterazy i wiążąc allosterycznie z receptorami kwasu gamma-aminomasłowego (GABA-A), receptorami nikotynowymi i muskarynowymi.

Olejki eteryczne i ekstrakty z tej grupy zazwyczaj zawierają mono- i seskwiterpeny, takie jak 1,8-cyneol, kamfora α-pinenowa, geraniol, geranial, borneol, kamfen i β-kariofilen, przy czym każda roślina ma inne stężenie substancji aktywnych. Na przykład olejek eteryczny z rozmarynu zazwyczaj zawiera 60% 1,8-cineolu, podczas gdy mięta pieprzowa przede wszystkim zawiera mentol i menton. Rośliny te wykazują również stosunkowo niskie stężenia diterpenów i triterpenów, ale względnie wysokie poziomy kwasów fenolowych i polifenoli, w tym, we wszystkich przypadkach, kwasu rozmarynowego i jego pochodnych.

Standaryzowany ekstrakt z mięty zielonej zawierający minimum 14,5% kwasu rozmarynowego i 24% całkowitej zawartości fenoli, wykazał pozytywny wpływ na funkcje poznawcze u osób w wieku 50–70 lat z zaburzeniami pamięci po długotrwałej suplementacji. W opisywanym badaniu sprawdzono, czy nootropowe działanie ekstraktu mięty zielonej w codziennej suplementacji przekłada się na zmiany w zwinności reaktywnej w populacji aktywnych osób.

W tym randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo, równoległym badaniu, zdrowi, aktywni rekreacyjnie mężczyźni oraz kobiety (n = 142) otrzymywali 900 mg ekstraktu z zielonej mięty lub placebo dziennie przez 90 dni. Celem badania było sprawdzenie wpływu suplementacji na zwinność reaktywną, która była badana poprzez pomiar liczby trafień i średniego czasu reakcji na Makoto Arena II, urządzeniu audiowizualnym, które mierzy czas reakcji w warunkach odzwierciedlających rywalizację sportową. Bezpieczeństwo interwencji monitorowano za pomocą badań: morfologii krwi, kompleksowego panelu metabolicznego i lipidów we krwi. Testy wykonywano przed rozpoczęciem suplementacji, a następnie w dniach 7, 30 i 90 suplementacji.

Wyniki

Korzystny wpływ suplementacji ekstraktem mięty zielonej na zwinność reaktywną był znaczący. Suplementacja miała wpływ na zwiększoną ilość trafień w teście stacjonarnym z podnóżkami, z różnicami między grupami w dniu 30 i dniu 90. W tym samym zadaniu czas reakcji poprawił się w wyniku suplementacji ekstraktu zielonej mięty w dniu 7 i dniu 30. Ekstrakt istotnie zwiększył także ilość trafień w dniu 30 i w dniu 90 w trakcie testu wielokierunkowego z podnóżkami. Znaczących różnic nie zaobserwowano w pozostałych testach Makoto. Ekstrakt mięty zielonej był dobrze tolerowany i interwencja była bezpieczna.

Wyniki obecnego badania pokazują, że spożycie 900 mg ekstraktu mięty zielonej dziennie poprawiło określone miary zwinności reaktywnej w młodej, aktywnej populacji. Niniejsze badanie popiera stosowanie ekstraktu z zielonej mięty jako bezpiecznego nootropiku podczas aktywności sportowej, szczególnie w sportach walki. Przyszłe badania powinny zostać przeprowadzone w celu zweryfikowania hipotezy, że zmierzona poprawa zwinności reaktywnej rzeczywiście przełoży się na istotną statystycznie i praktycznie istotną poprawę wyników sportowych.


Kliknij tutaj, aby rozwinąć listę źródeł

Falcone, P.H., Tribby, A.C., Vogel, R.M. et al. Efficacy of a nootropic spearmint extract on reactive agility: a randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel trial. J Int Soc Sports Nutr 15, 58 (2018)
Menu