Czy suplementacja probiotyków może poprawiać wchłanianie białka roślinnego?

Data i autor:

Rodzaj spożytego białka i zawartość poszczególnych aminokwasów ma wpływ na poposiłkowe stężenie aminokwasów we krwi, przy czym białka zwierzęce są ogólnie bardziej skutecznie wchłaniane w porównaniu z białkami roślinnymi. Białko grochu ma niską zawartość metioniny i zawiera mniejsze ilości aminokwasów rozgałęzionych (BCAA), które odgrywają kluczową rolę w odbudowie białek mięśniowych. Postawiono hipotezę, że suplementacja probiotyków powoduje korzystne zmiany w mikroflorze jelitowej, pomagając w absorpcji aminokwasów z białek roślinnych.

15 mężczyzn aktywnych fizycznie (24,2 ± 5,0 lat; 85,3 ± 12,9 kg; 178,0 ± 7,6 cm; 16,7 ± 5,8% tkanki tłuszczowej) spożywało 20 g białka grochu z probiotykiem (5 miliardów CFU L . paracasei LP-DG® (CNCM I-1572) plus 5 miliardów CFU L. paracasei LPC-S01 (DSM 26760), SOFAR SpA, Włochy) lub placebo przez 2 tygodnie w losowym, podwójnie zaślepionym, krzyżowym badaniu, rozdzielone przez 4-tygodniowy okres przerwy.

Próbki krwi pobierano na początku oraz 30, 60, 120 i 180 minut po spożyciu i analizowano pod kątem zawartości aminokwasów. Podawanie probiotyku znacznie zwiększało stężenie metioniny, histydyny, waliny, leucyny, izoleucyny, tyrozyny, całkowitego BCAA i maksymalne stężenie całkowite EAA (Cmax) i AUC bez znaczącej zmiany czasu do osiągnięcia maksymalnych stężeń.

Podsumowując, wyniki niniejszego badania wskazują, że równoczesne podawanie białka roślinnego z wieloszczepowym probiotykiem może zwiększać poposiłkowe zmiany aminokwasów we krwi, w tym EAA i BCAA, które są ściśle związane z optymalizacją zdrowia mięśni. Suplementacja probiotyków może być cenną strategią stosowaną w celu przezwyciężenia nieoptymalnego składu białek roślinnych.

Kliknij tutaj, aby rozwinąć listę źródeł

Jäger R, Zaragoza J, Purpura M, et al. Probiotic Administration Increases Amino Acid Absorption from Plant Protein: a Placebo-Controlled, Randomized, Double-Blind, Multicenter, Crossover Study [published online ahead of print, 2020 May 1]. Probiotics Antimicrob Proteins. 2020;10.1007/s12602-020-09656-5.
Menu