Tulsi – święta bazylia i jej zastosowania

 W kategorii Artykuły, Suplementacja

Tulsi (Tulasi lub święta bazylia) jest cenionym kulinarnym i leczniczym ziołem wykorzystywanym w Ajurwedzie od ponad 3000 lat. W medycynie ajurwedyjskiej często mówi się o tulsi „eliksir życia” i korzysta się z jej właściwości w leczeniu wielu powszechnych schorzeń m. in. zapalenia oskrzeli, reumatyzmu i gorączki. Inne tradycyjne zastosowania terapeutyczne obejmują wsparcie leczenia epilepsji, astmy, duszności, kaszlu, chorób skóry, chorób hematologicznych, infekcji pasożytniczych, nerwobóli, bóli głowy i stanów zapalnych. Sok z liści jest stosowany jako krople na ból ucha, herbata znajduje zastosowanie w poprawie kondycji żołądka i wątroby. Korzenie i łodygi również były tradycyjnie używane do terapii ukąszeń komarów i węży oraz malarii (1).

Wyszczególniamy trzy odmiany rośliny tulsi. Ocimum tenuiflorum (lub Ocimum sanctum L.) zawiera dwie botanicznie i fitochemicznie odrębne odmiany, które obejmują Rama lub Sri tulsi (zielone liście) i Krishna lub Shyama tulsi (fioletowe liście). Ocimum gratissimum jest trzecim rodzajem tulsi znanym jako Vana lub dzikie/leśne tulsi (ciemnozielone liście). Różne typy tulsi wykazują ogromną różnorodność w morfologii i składzie fitochemicznym, jednak tradycyjnie odnajdują zbliżone zastosowanie terapeutyczne (1).

Święta bazylia była przedmiotem licznych badań naukowych w ciągu ostatnich dziesięcioleci, aby potwierdzić jej tradycyjnie wykorzystywane właściwości. Liczne badania in vitro oraz na zwierzętach potwierdzają cenne właściwości aktywne obejmujące działanie adaptogenne (2, 3, 4), przeciwcukrzycowe (5, 6, 7), immunomodulujące (8, 9, 10), przeciwnowotworowe (11, 12, 13), przeciwzapalne (14, 15), antyoksydacyjne (16, 17), hepatoprotekcyjne (18, 19), radioprotekcyjne (20, 21).

Najczęściej stosowaną częścią rośliny tulsi jest liść (suszony lub świeży), o którym wiadomo, że zawiera kilka bioaktywnych związków, w tym eugenol, kwas ursolowy, β-kariofilen, linalool i 1,8-cineole (22). Stwierdzono, że eugenol jest głównym bioaktywnym metabolitem wspólnym dla wszystkich trzech odmian tulsi, ze zmienną zawartością w każdej odmianie. Eugenol przede wszystkim obniża poziom glukozy we krwi poprzez hamowanie α-glukozydazy i zapobiega tworzeniu się AGE (produktów zaawansowanej glikacji) poprzez wiązanie z grupą ε-aminową na lizynie, chroniąc ją przed glikacją (23). Warto zwrócić uwagę na ten mechanizm, który potencjalnie może być niekorzystny jeśli użytkownikiem tulsi jest sportowiec lub osoba, której zależy na wysokim tempie wchłaniania i utleniania glukozy. Kwas ursolowy wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwutleniające, przeciwapoptotyczne, przeciwnowotworowe, wspierające regenerację mięśni i hamujące sarkopenię poprzez wpływ na IGF-1, iryzynę, oraz biogenezę mitochondrialną. Hamuje również markery uszkodzenia mięśni szkieletowych, takie jak peptyd natriuretyczny typu B (BNP), kinaza kreatynowa (CK), zespół CK-miokardialny (CK-MB), LDH, kortyzol i mioglobina (24). Wykazano, że eugenol jest kluczową subtancją bioaktywną, jednak skład fitochemiczny tulsi jest bardzo złożony, zmienia się w zależności od różnych warunków i istnieje wiele innych potencjalnych aktywnych metabolitów wtórnych, takich jak fenylopropanoidy (eugenol metylowy, kwas rozmarynowy) monoterpeny (ocimen) i seskwiterpeny (germacren), które pojedynczo lub synergistycznie mogą dawać korzyści terapeutyczne.

W ostatnim czasie pojawiła się praca przeglądowa podsumowująca 24 badania na ludziach z użyciem tulsi (1). Najczęstsze pomiary wykonywane w uwzględnionych badaniach były związane z poziomem glukozy we krwi (8 badań), profilem lipidowym (6 badań), ciśnieniem krwi (6 badań), odpowiedzią immunologiczną (6 badań) i zmianami neurokognitywnymi (4 badania). Inne wyniki obejmowały weryfikację nastroju (3 badania), uczucia zmęczenia (2 badania), poziomu kwasu moczowego (2 badania), wtórnych objawów cukrzycy (1 badanie) i snu (1 badanie). Badania zostały sklasyfikowane jako randomizowane badanie kliniczne kontrolowane placebo, randomizowane badania kliniczne bez placebo lub badania kliniczne, w których nie było dostępnych informacji na temat randomizacji lub kontroli. Tylko trzy z 24 badań, z których dwa badały zmiany neurokognitywne i jedno opisujące zmiany immunologiczne i sercowo-naczyniowe, oceniono wysoko w skali Jadada – 4-5 punktów, przy czym pozostałe badania różniły się jakością w skali Jadada od 0 do 3 punktów.

Siedemnaście badań klinicznych dotyczyło markerów metabolicznych. Dziesięć badań dotyczyło cukrzycy typu 2 i zespołu metabolicznego z pomiarem stężenia glukozy we krwi, lipidów i ciśnienia krwi. Tylko jedno z badań dotyczyło wpływu na objawy kliniczne związane z cukrzycą typu 2, takie jak polidypsja, polifagia, wielomocz, pocenie się, zmęczenie, pieczenie stóp, swędzenie i ból głowy. Ponadto jedno z badań dotyczyło otyłości i dwa badania dotyczyły zmian stężenia kwasu moczowego u uczestników z dną moczanową.

Sześć z uwzględnionych badań dotyczących zaburzeń metabolicznych to randomizowane badania kliniczne z grupą kontrolną otrzymującą placebo. Osiem badań trwało 2-5 tygodni, trzy trwały 6-8 tygodni, a sześć trwało 12-13 tygodni. Kiedy czas interwencji z użyciem tulsi był wydłużony z 4-5 tygodni do 12-13 tygodni, nastąpiło bardziej znaczące zmniejszenie stężenia glukozy na czczo (FBG) i poposiłkowego stężenia glukozy (PPG) w porównaniu z grupą kontrolną.  HbA1c (35,8%) znacznie spadła, gdy świętą bazylię dodano jako leczenie uzupełniające do leków hipoglikemizujących w porównaniu do grupy przyjmującej jedynie sam lek (25).

Pierwsza próba kliniczna przeprowadzona w 1964 roku z udziałem 10 pacjentów z cukrzycą typu 2 wykazała, że ​​w ciągu 12 tygodni 14 g wywaru z całej rośliny Krishna tulsi doprowadziło do stopniowego spadku poziomu glukozy we krwi na czczo u 9 z 10 pacjentów (26). Trzydzieści lat później pierwsze randomizowane badanie kliniczne kontrolowane placebo dowiodło, że codzienne spożycie 2,5 g liści tulsi doprowadziło do istotnej poprawy FBG, PPG i stężenia glukozy w moczu u pacjentów z cukrzycą typu 2 po 4 tygodniach suplementacji (27). W porównywalnych próbach o dłuższym czasie trwania FBG i PPG uległy poprawie odpowiednio o 1,2-2,2 i 1,5-6,0-krotnie, podczas gdy HbA1c poprawiło się 1,5 i 3,2-krotnie po 12-13 tygodniach (28, 25). W 12-tygodniowym badaniu z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 2 wykazano większy spadek zarówno poziomu glukozy we krwi, jak i HbA1c, gdy podawano 300 mg ekstraktu z liści tulsi wraz z glibenklamidem w porównaniu do samego leczenia lekiem (25). W kolejnym 12-tygodniowym randomizowanym badaniu z udziałem pacjentów z cukrzycą, 2 g ekstraktu z liści tulsi w monoterapii lub w połączeniu z ekstraktem z liści neem spowodowało wyraźne zmniejszenie objawów cukrzycy, przy czym największy efekt odnotowano dla kombinacji (32).

Podobnie, profil lipidowy ulegał znacznej poprawie u uczestników z otyłością, syndromem metabolicznym i cukrzycą w następujących badaniach klinicznych (28, 29, 30) oraz u osób zdrowych (31).

Sześć badań dotyczyło wpływu tulsi na indywidualne cechy zespołu metabolicznego. W dwóch badaniach odnotowano istotną poprawę ciśnienia tętniczego u osób z nadciśnieniem tętniczym, otrzymujących 30 ml świeżego soku liściastego tulsi raz dziennie lub 30 ml dwa razy dziennie odpowiednio przez 10 i 12 dni (33). Kolejne badanie dało raport o normalizacji ciśnienia krwi u dorosłych kobiet z niskim ciśnieniem krwi (34)

Wzmożoną odpowiedź immunologiczną odnotowano w pięciu badaniach klinicznych. W niewielkim randomizowanym badaniu klinicznym kontrolowanym placebo, z podwójnie ślepą próbą wykazano zwiększoną odpowiedź immunologiczną ze wzrostem liczby komórek NK oraz komórek T-pomocniczych u zdrowych dorosłych uczestników w porównaniu do ochotników otrzymujących placebo po 4 tygodniach suplementacji (35). Kolejne 2-tygodniowe, kontrolowane, randomizowane badanie, w którym młodym dorosłym ochotnikom podano batony wzbogacone 1 g alkoholowego ekstraktu z liści tulsi, wykazało, że w porównaniu z grupą kontrolną grupa interwencyjna znacząco poprawiła VO2 max, odczuwała mniejsze zmęczenie, doszło do redukcji kinazy kreatynowej, i poprawy odpowiedzi immunologicznej na infekcję wirusową, o czym świadczy zmniejszona ilość ludzkiego herpeswirusa 6 w ślinie (36).  W dwóch badaniach klinicznych badano wpływ podawania ekstraktu świeżych liści tulsi u pacjentów z ostrymi infekcjami wirusowymi i wykazano poprawę po 2 i 4 tygodniach od rozpoczęcia suplementacji (37, 38). Inne badanie przeprowadzone wśród pacjentów z astmą wykazało, że 500 mg wysuszonych liści tulsi trzy razy dziennie zapewniło złagodzenie objawów astmy w ciągu 3 dni (39).

Cztery badania, które dotyczyły efektów neurokognitywnych, wykazały znaczną poprawę nastroju i / lub funkcji poznawczych niezależnie od wieku, płci, składu lub dawki. Funkcję poznawczą oceniano w randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym, które wykazało poprawę w zakresie elastyczności poznawczej, pamięci krótkotrwałej i uwagi u 40 zdrowych młodych dorosłych (17-30 lat) po suplementacji 300 mg codziennie tulsi przez 4 tygodnie (40). Jednak efekty poznawcze tulsi były istotne tylko po pierwszych dwóch tygodniach w porównaniu do placebo, bez znaczącej różnicy w poziomach stresu. Jest to sprzeczne z trzema badaniami klinicznymi, które donoszą o znacznym obniżeniu poziomu lęku i stresu przy wyższych dawkach tulsi podawanych w dłuższym okresie czasu (41, 42, 43). Pozytywny wpływ tulsi na nastrój wykazano w trzech badaniach, w dwóch badaniach odnotowano zmniejszenie o 31,6% -39% ogólnych objawów związanych ze stresem u pacjentów z problemami psychosomatycznymi w porównaniu z grupą kontrolną (42, 43).

Wszystkie poddane przeglądowi badania wykazały korzyści kliniczne przy minimalnych lub zerowych działaniach niepożądanych niezależnie od dawki, formy administracji tulsi lub wieku i płci uczestników. Tylko jedno badanie kliniczne wykazało przemijające, łagodne nudności (30). Ponieważ najdłuższe badanie trwało tylko 13 tygodni, brak zgłoszenia jakichkolwiek działań niepożądanych nie wyklucza występowania żadnych długoterminowych skutków ubocznych. Długa historia tradycyjnego, regularnego stosowania tulsi sugeruje, że jakiekolwiek poważne długoterminowe skutki są mało prawdopodobne i że codzienne przyjmowanie tulsi, nawet przez długi okres czasu jest bezpieczne.

Powyższe badania sugerują, że tulsi może być skutecznym adaptogenem, który pomaga w radzeniu sobie z psychologicznymi, fizjologicznymi, immunologicznymi i metabolicznymi stresorami współczesnego życia. (1) Pomimo braku dużych lub długoterminowych badań klinicznych dotyczących wpływu stosowania świętej bazylii u ludzi, wyniki badań opublikowanych do tej pory sugerują, że tulsi jest bezpiecznym ziołem, które może pomóc w normalizacji profilu glukozy, ciśnienia krwi, lipidów oraz radzenia sobie ze stresem psychologicznym i immunologicznym. Istnieją również dowody sugerujące, że tulsi może być przydatna jako dodatek do farmakoterapii i odżywiania w leczeniu zaburzeń metabolicznych, tym samym zmniejszając potrzebę stosowania wysokich dawek leków, które mogą mieć niepożądane skutki.

Dawkowanie świętej bazylii powinno być uzależnione od typu, koncentracji ekstraktu, zawartości substancji czynnych i powinno być ustalane indywidualnie.

 

Źródła:
 1. Jamshidi N, Cohen MM. The Clinical Efficacy and Safety of Tulsi in Humans: A Systematic Review of the Literature. Evid Based Complement Alternat Med. 2017;2017:9217567. doi: 10.1155/2017/9217567. Epub 2017
 2. Jothie Richard E, Illuri R, Bethapudi B, Anandhakumar S, Bhaskar A, Chinampudur Velusami C, Mundkinajeddu D, Agarwal A. Anti-stress Activity of Ocimum sanctum: Possible Effects on Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis. Phytother Res. 2016
 3. P. Venu Prasad and F. Khanum, “Antifatigue activity of Ethanolic extract of Ocimum sanctum in rats,” Research Journal of Medicinal Plant, vol. 6, no. 1, pp. 37–46, 2012 M. P. Venu Prasad and F. Khanum, “Antifatigue activity of Ethanolic extract of Ocimum sanctum in rats,” Research Journal of Medicinal Plant, vol. 6, no. 1, pp. 37–46, 2012
 4. Tabassum, Z. N. Siddiqui, and S. J. Rizvi, “Effects of Ocimum sanctum and Camellia sinensis on stress-induced anxiety and depression in male albino Rattus norvegicus,” Indian Journal of Pharmacology, vol. 42, no. 5, pp. 283–288, 2010.
 5. R. Chattopadhyay, “Hypoglycemic effect of Ocimum sanctum leaf extract in normal and streptozotocin diabetic rats,” Indian Journal of Experimental Biology, vol. 31, no. 11, pp. 891–893, 1993
 6. C. Aguiyi, C. I. Obi, S. S. Gang, and A. C. Igweh, “Hypoglycaemic activity of Ocimum gratissimum in rats,” Fitoterapia, vol. 71, no. 4, pp. 444–446, 2000
 7. Rai, U. Iyer, and U. V. Mani, “Effect of Tulasi (Ocimum sanctum) leaf powder supplementation on blood sugar levels, serum lipids and tissues lipids in diabetic rats,” Plant Foods for Human Nutrition, vol. 50, no. 1, pp. 9–16, 1997.
 8. J. Sutili, D. M. Gatlin, W. Rossi, B. M. Heinzmann, and B. Baldisserotto, “In vitro effects of plant essential oils on nonspecific immune parameters of red drum, Sciaenops ocellatus L.,” Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, vol. 100, no. 6, pp. 1113–1120, 2016
 9. Panprommin, W. Kaewpunnin, and D. Insee, “Effects of holy basil (Ocimum sanctum) extract on the growth, immune response and disease resistance against Streptococcus agalactiae of Nile tilapia (Oreochromis niloticus),” International Journal of Agriculture and Biology, vol. 18, no. 4, pp. 677–682, 2016
 10. Godhwani, J. L. Godhwani, and D. S. Was, “Ocimum sanctum- a preliminary study evaluating its immunoregulatory profile in albino rats,” Journal of Ethnopharmacology, vol. 24, no. 2-3, pp. 193–198, 1988.
 11. Aruna and V. M. Sivaramakrishnan, “Anticarcinogenic effects of some Indian plant products,” Food and Chemical Toxicology, vol. 30, no. 11, pp. 953–956, 1992.
 12. Banerjee, R. Prashar, A. Kumar, and A. R. Rao, “Modulatory influence of alcoholic extract of Ocimum leaves on carcinogenmetabolizing enzyme activities and reduced glutathione levels in mouse,” Nutrition and Cancer, vol. 25, no. 2, pp. 205–217, 1996.
 13. -C. Lin, P.-Y. Chao, C.-Y. Shen et al., “Novel target genes responsive to apoptotic activity by ocimum gratissimum in human osteosarcoma cells,” American Journal of Chinese Medicine, vol. 42, no. 3, pp. 743–767, 2014
 14. Godhwani, J. L. Godhwani, and D. S. Vyas, “Ocimum sanctum: an experimental study evaluating its anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activity in animals,” Journal of Ethnopharmacology, vol. 21, no. 2, pp. 153–163, 1987. 
 15. Tanko, G. M. Magaji, M. Yerima, R. A. Magaji, and A. Mohammed, “Anti-nociceptive and anti-inflammatory activities of aqueous leaves extract of Ocimum Gratissimum (Labiate ) in Rodents,” African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines, vol. 5, no. 2, pp. 141–146, 2008
 16. C. Akinmoladun, E. Ibukun, E. Afor, E. Obuotor, and E. Farombi, “Phytochemical constituent and antioxidant activity of extract from the leaves of Ocimum gratissimum,” Scientific Research and Essays, vol. 2, no. 5, pp. 163–166, 2007.
 17. A. Kelm, M. G. Nair, G. M. Strasburg, and D. L. DeWitt, “Antioxidant and cyclooxygenase inhibitory phenolic compounds from Ocimum sanctum Linn.,” Phytomedicine, vol. 7, no. 1, pp. 7–13, 2000.
 18. -C. Chang, Y.-W. Chiu, Y.-M. Lin et al., “Herbal supplement attenuation of cardiac fibrosis in rats with CCl4-induced liver cirrhosis,” Chinese Journal of Physiology, vol. 57, no. 1, pp. 41–47, 2014
 19. Chattopadhyay, S. Sarkar, S. Ganguly, C. Medda, and T. Basu, “Hepatoprotective activity of Ocimum sanctum leaf extract against paracetamol induced hepatic damage in rats,” Indian Journal of Pharmacology, vol. 24, no. 3, p. 163, 1992.
 20. U. Devi and A. Ganasoundari, “Radioprotective effect of leaf extract of Indian medicinal plant Ocimum sanctum,” Indian Journal of Experimental Biology, vol. 33, no. 3, pp. 205–208, 1995. 
 21. U. Devi, A. Ganasoundari, B. S. S. Rao, and K. K. Srinivasan, “In vivo radioprotection by ocimum flavonoids: survival of mice,” Radiation Research, vol. 151, no. 1, pp. 74–78, 1999
 22. Bernhardt, K. Szabo, and J. Bern ´ ath, “Sources of variability in ´ essential oil composition of Ocimum americanum and Ocimum tenuiflorum,” Acta Alimentaria, vol. 44, no. 1, pp. 111–118, 2015
 23. 23.  Singh P, Jayaramaiah RH, Agawane SB, Vannuruswamy G, Korwar AM, Anand A, Dhaygude VS, Shaikh ML, Joshi RS, Boppana R, Kulkarni MJ, Thulasiram HV, Giri AP. Potential Dual Role of Eugenol in Inhibiting Advanced Glycation End Products in Diabetes: Proteomic and Mechanistic Insights. Sci Rep. 2016
 24. Seo DY, Lee SR, Heo JW, No MH, Rhee BD, Ko KS, Kwak HB, Han J. Ursolic acid in health and disease. Korean J Physiol Pharmacol. 2018
 25. Somasundaram G., Manimekalai K., Salwe K. J., Pandiamunian J. Evaluation of the antidiabetic effect of Ocimum sanctumin type 2 diabetic patients. International Journal of Life Science and Pharma Research2012
 26. Luthy N. A study of a possible oral hypoglycemic factor in albahaca morada (Ocimum sanctum) The Ohio Journal of Science1964;64(3):223–224
 27. Randomized placebo-controlled, single blind trial of holy basil leaves in patients with noninsulin-dependent diabetes mellitus. Agrawal P, Rai V, Singh RB Int J Clin Pharmacol Ther. 1996
 28. Devra D. K., Mathur K. C., Agrawal R. P., Bhadu I., Goyal S., Agarwal V. Effect of tulsi (Ocimum sanctum Linn) on clinical and biochemical parameters of metabolic syndrome. Journal of Natural Remedies2012
 29. Dineshkumar B., Analava M., Manjunatha M. Antidiabetic and hypolipidaemic effects of few common plants extract in type 2 diabetic patients at Bengal. International Journal of Diabetes and Metabolism2010
 30. Satapathy S., Das N., Bandyopadhyay D., Mahapatra S. C., Sahu D. S., Meda M. Effect of Tulsi (Ocimum sanctum Linn.) supplementation on metabolic parameters and liver enzymes in young overweight and obese subjects. Indian Journal of Clinical Biochemistry2016
 31. Mondal S., Mirdha B., Padhi M., Mahapatra S. Dried leaf extract of Tulsi (Ocimum sanctumLinn) reduces cardiovascular disease risk factors: results of a double blinded randomized controlled trial in healthy volunteers. Journal of Preventive Cardiology2012
 32. Kochhar A., Sharma N., Sachdeva R. Effect of supplementation of Tulsi (Ocimum sanctum) and Neem (Azadirachta indica) leaf powder on diabetic symptoms, anthropometric parameters and blood pressure of non insulin dependent male diabetics.
 33. Sarvaiya S. Studies on hypertension with special reference to hypotensive effect of Ocimum sanctum [Ph.D. thesis]Anand, India: Sardar Patel University; 1986
 34. Bhargava A., Gangwar L., Grewal H. S. To study the effect of holy basil leaves on low blood pressure (hypotension) women aged 18–30 years. International Conference on Food and Agricultural Sciences2013
 35. Double-blinded randomized controlled trial for immunomodulatory effects of Tulsi (Ocimum sanctum Linn.) leaf extract on healthy volunteers. Mondal S, Varma S, Bamola VD, Naik SN, Mirdha BR, Padhi MM, Mehta N, Mahapatra S.C. J Ethnopharmacol. 2011
 36. Venu Prasad M. Antifatigue and Neuroprotective Properties of Selected Species of Ocimum L.Mysore, India: University of Mysore; 2014
 37. Rajalakshmi S., Sivanandam G., Veluchamy G. Role of Tulsi (Ocimum sanctum) in the management of Manjal Kamalai (viral hepatitis) Journal of Research in Ayurveda and Siddha1986
 38. Das S., Chandra A., Agarwal S., Singh N. Ocimum sanctum (tulsi) in the treatment of viral encephalitis (A preliminary clinical trial) Antiseptic1983
 39. Sharma G. Anti-asthmatic efficacy of Ocimum sanctum. Sachitra Ayurved1983
 40. Holy basil (Ocimum sanctum Linn.) leaf extract enhances specific cognitive parameters in healthy adult volunteers: A placebo controlled study. Sampath S, Mahapatra SC, Padhi MM, Sharma R, Talwar A Indian J Physiol Pharmacol. 2015
 41. Verma A. K., Dubey G. P., Agrawal A. Biochemical studies on serum Hb, Sugar, Urea and lipid profile under influence of ocimum sanctum L in aged patients. Research Journal of Pharmacy and Technology2012;5
 42. Efficacy of an Extract of Ocimum tenuiflorum (OciBest) in the Management of General Stress: A Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Saxena RC, Singh R, Kumar P, Negi MP, Saxena VS, Geetharani P, Allan JJ, Venkateshwarlu K Evid Based Complement Alternat Med. 2012
 43. Bhattacharyya D., Sur T. K., Jana U., Debnath P. K. Controlled programmed trial of Ocimum sanctum leaf on generalized anxiety disorders. Nepal Medical College Journal2008

 

Sprawdź inne wpisy

Zostaw komentarz