Gen wojownika u zawodników MMA

Data i autor:

Katechol-O-metylotransferaza (COMT) jest enzymem zlokalizowanym w postsynaptycznej błonie neuronów, uczestniczącym w degradacji katecholamin (dopaminy, adrenaliny, noradrenaliny). Funkcjonalny polimorfizm pojedynczego nukleotydu (SNP) w genie katechol-O-metylotransferazy (COMT) (rs4680) jest wariantem genu, który, jak wykazano, przewiduje zdolność do zachowania sprawności poznawczej podczas walki, współzawodnictwa sportowego i innych sytuacji stresowych. Czy gen wojownika u zawodników MMA występuje częściej niż w reszcie populacji?

Jak genetyka wpływa na wydajność poznawczą?

Nosiciele allelu COMT Met (niska aktywność enzymu; wysoka dopamina) przewyższają homozygotę Val (wysoka aktywność; niska dopamina) w różnych zadaniach poznawczych. Jednak związek między genotypem a wydajnością poznawczą wydaje się odwracać w stresujących warunkach. Stres zwiększa stężenie dopaminy w korze przedczołowej. Nosiciele allelu Met (z wyższym stężeniem dopaminy) wykazują deficyty wydajności w stosunku do nosicieli allelu Val. Ten wzór odzwierciedla odwróconą funkcję aktywności dopaminy w kształcie litery U, w której za mało (allel Val) lub za dużo (nosiciele allelu Met pod wpływem stresu) dopaminy wiąże się ze słabą wydajnością poznawczą.

Zaletę allelu Val dla odporności na stres określa się jako model „wojownik” COMT. Zgodnie z tym modelem sprawdzono, czy zawodnicy MMA częściej będą nosicielami kopii genu, która predysponuje do wydajniejszej reakcji na stres. Na podstawie ustaleń z poprzednich badań oceniono także biomarkery stresu, kortyzol i alfa-amylazę ślinową (sAA).

Co zbadano w badaniu przeprowadzonym wśród zawodników MMA?

Badanie przeprowadzono w grupie 83 mężczyzn. Było w niej 21 osób zawodników MMA, 21 sportowców innych dyscyplin dyscypliny oraz 41 osób nie będących sportowcami.

Istniała ogólna znacząca różnica w częstości genotypów między grupami (p = 0,01). Grupa MMA wykazywała znacznie większą częstość genotypów GG wojownik niż grupa kontrolna (p = 0,003). Nie stwierdzono istotnej interakcji genotypu grupy MMA dla kortyzolu lub sAA jednak grupa uczestnicy z grupy kontrolnej mieli znacznie wyższy poziom kortyzolu niż grupa A / – (p = 0,038).

Podsumowanie – czy zawodnicy MMA częściej posiadają gen wojownika

Podsumowując, odkrycia tego badania sugerują, że genotyp „wojownika” może odgrywać istotną rolę w sportach walki. To pierwsze badanie, w którym zbadano występowanie genotypów COMT u sportowców uprawiających sporty walki. W przyszłości naukowcy chcą sprawdzić czy polimorfizmy tego genu mają związek z wynikami walk.

Kliknij tutaj, aby rozwinąć listę źródeł

Tartar JL, Cabrera D, Knafo S, Thomas JD, Antonio J, Peacock CA. The "Warrior" COMT Val/Met Genotype Occurs in Greater Frequencies in Mixed Martial Arts Fighters Relative to Controls. J Sports Sci Med. 2020;19(1):38–42. Published 2020 Feb 24.

keyboard_arrow_up