Jakość olejków CBD na rynku

Data i autor:

Produkty z kannabidiolem (CBD) pojawiają się na rynku jak grzyby po deszczu. Aktualny status prawny obowiązujący w Polsce klasyfikuje produkty z konopii zawierające <0,2 % THC jako legalne co stwarza sprzyjające warunki dla rozwoju rynku handlu produktami bazującymi na CBD i innych kannabinoidach niepsychoaktywnych. Można odnieść wrażenie, że aktualny boom na produkty CBD wiąże się z utożsamianiem przez ludzi tych produktów z marihuaną, której posiadanie i produkcja w naszym kraju nadal jest zabroniona. W marihuanie możemy znaleźć wiele cennych składników aktywnych: fitokannabinoidy psychoaktywne (np. Δ9-THC) i niepsychoaktywne (np. CBD), terpeny, flawonoidy, które odpowiadają za jej właściwości terapeutyczne. Wszystkie wymienione substancje wpływają finalnie na spektrum działania danej odmiany konopii. Nie można przypisywać CBD właściwości terapeutycznych udowodnionych dla marihuany. Ponadto okazuje się, że jakość olejków CBD na rynku pozostawia wiele do życzenia.

Jakie właściwości posiada CBD

Produktom zawierającym CBD przypisuje się właściwości przeciwdrgawkowe, przeciwzapalne, przeciwbólowe, anksjolityczne, neuroprotekcyjne, rozluźniające.

Terapia CBD jest skutecznym, nowatorskim rozwiązaniem we wspomaganiu leczenia padaczki lekoopornej u dzieci w zespole Dravet i zespole Lennoxa-Gastauta. Jest obiecująca w leczeniu innych napadów opornych na leczenie, ale potrzeba większej ilości badań w tym zakresie. Pierwszym lekiem zawierającym CBD jest wprowadzony w 2018 r. Epidiolex, który tak naprawdę jest zwykłym olejkiem CBD stosowanym właśnie w terapii padaczki lekoopornej. Ponadto CBD posiada obiecujące dane naukowe jako środek zmniejszający lęk przed wystąpieniami publicznymi i u pacjentów ze schizofrenią. Aktualne dowody naukowe są jednak niewystarczające w celu potwierdzenia skuteczności w tym zakresie. Dowody naukowe dotyczące leczenia bólu, spastyczności, choroby Parkinsona i chorób zapalnych jelit są ograniczone (White, 2019).

Wielu sportowców raportuje zastosowanie CBD w celu redukcji DOMS, bóli związanych z kontuzjami, redukcji stresu związanego z rywalizacją sportową lub w celu neuroprotekcji. Brakuje jednak jakichkolwiek badań na sportowcach, które ukazałyby skuteczność tego typu interwencji (Gamelin i wsp. 2020). Ponadto wielu sportowców aktywnie uczestniczy w reklamie produktów z CBD przez co ciężko odróżnić zawodników którzy czerpią z tego korzyści zdrowotne od tych którzy czerpią wyłącznie korzyści majątkowe ?

W dzisiejszym wpisie chciałbym skupić się jednak nie na skuteczności CBD, a na jakości dostępnych na rynku produktów zawierających CBD.

Jakość olejków CBD na rynku w badaniach naukowych

W 2016 r. śledczy sprawdzili zawartość 84 produktów zawierających CBD, niezatwierdzonych przez FDA. Jeżeli zawartość CBD wynosiła 90-110% zadeklarowanej na etykiecie produkt uznawano za dokładnie oznaczony.

 • Tylko 31% było poprawnie oznaczonych
 • 43% produktów zawierało mniej CBD niż zgłoszono
 • 26% zawierało więcej CBD niż na etykiecie.
 • Dokładność oznakowania zależała od rodzaju produktu. Częstotliwość dokładnego oznakowania dla cieczy do waporyzacji, tynktur i olejków wynosiła odpowiednio 12,5%, 25% i 45%.
 • Produkty zawierały THC w średnim stężeniu 0,45 mg/ml (zakres, 0–6,4) w 21% próbek. Inhalacja od 2 do 3 mg lub połknięcie od 5 do 20 mg Δ9-THC może wywoływać działania psychoaktywne i niepożądane (Bonn-Miller i wsp. 2017).

FDA wystosowała pisma ostrzegawcze do wielu producentów dotyczące fałszywych zastosowań, ale również przetestowała te produkty pod kątem zawartości CBD. FDA stwierdziła, że ​​wiele z tych produktów zawiera niewiele CBD lub nie zawiera go wcale, co stanowi wyraźny kontrast w stosunku do ilości oznaczonych na etykiecie (FDA, 2019).

W niedawno przeprowadzonym w UK badaniu wzięto pod lupę 29 produktów zawierających CBD.

 • Tylko 11 na 29 (38%) produktów miało poprawnie oznaczoną (± 10%) na etykiecie zawartość CBD
 • Aż 10 na 29 produktów (34%) posiadało <50% zadeklarowanego stężenia CBD
 • 1 produkt nie posiadał w ogóle CBD
 • 55% produktów miało mierzalne poziomy substancji kontrolowanych Δ9-THC (średnia zawartość 0,04%)
 • Wykrywalne poziomy N-pentanu, etanolu, izopropanolu, heptanu, ołowiu i arsenu znaleziono w wielu produktach CBD, ale były one w dopuszczalnych poziomach (Liebling i wsp. 2020).

Inne badania naukowe dotyczące jakości produktów CBD

W kolejnym niedawno przeprowadzonym w Mississipi badaniu sprawdzono 25 produktów z CBD.

 • Spośród nich tylko 3 były w granicach ± ​​20% wartości deklarowanej na etykiecie co można uznać za zawartość zgodną z deklaracją na etykiecie
 • 15 zawierało znacznie poniżej ilości deklarowanej przez producenta
 • 2 produkty przekraczały deklarowane wartości.
 • Ponadto zawartość THC dla 3 produktów przekroczyła ustawowy limit 0,3%, co może dać pozytywny wynik testów narkotykowych.
 • Dodatkowo 4 produkty zawierały syntetyczne kannabinoidy (Gurley i wsp 2020).

W 2017 r. w Utah u 5 pacjentów wystąpiły niepokojące objawy, takie jak drgawki, dezorientacja, utrata przytomności i omamy po CBD. Dogłębne dochodzenie wykazało, że produkt zawierał syntetyczny kannabinoid. Do maja 2018 r. w sumie 52 osoby zostały poszkodowane w wyniku tej sytuacji (Horth i wsp. 2018).

Podobnie Międzynarodowy Instytut Konopii i Kannabinoidów (ICCI) w Czechach ocenił 29 produktów CBD i stwierdził, że 69% z nich przekroczyło rekomendowane stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (White, 2019).

Podsumowanie – jakość olejków CBD na rynku

Podsumowując wyniki przeprowadzonych na świecie badań weryfikujących jakość dostępnych komercyjnie na rynku produktów CBD są delikatnie mówiąc niepokojące. Większość przeprowadzonych badań ukazuje niezgodność faktycznej zawartości CBD z zadeklarowaną na etykiecie.

Stwarza to ogromne zagrożenie w szczególności dla osób oczekujących działania terapeutycznego. Produkty CBD mogą ponadto zawierać pestycydy, metale ciężkie i inne zanieczyszczenia w zbyt wysokich stężeniach. Może to stwarzać dodatkowe ryzyko (White, 2019). Kannabidiol może dodatkowo wywoływać działania niepożądane:

 • Senność i zmęczenie
 • Zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • Zmiany w odczuwaniu łaknienia
 • Podwyższone stężęnie enzymów wątrobowych, które odnotowano w badaniach, w których przyjmowano CBD z w dużych dawkach ~20 mg/kg m. c. i w połączeniu z lekami (White, 2019).

Potrzebne są kolejne badania zarówno w celu weryfikacji potencjalnych zastosowań CBD w terapii chorób oraz w sporcie i w celu zbadania ewentualnych działań niepożądanych. Biorąc pod uwagę niską jakość produktów dostępnych komercyjnie na światowych rynkach należy zachować szczególną ostrożność w trakcie zastosowania tego typu produktów i zwrócić szczególną uwagę na kontrolę jakości produktów zawierających CBD.


Kliknij tutaj, aby rozwinąć listę źródeł

 1. White CM. A Review of Human Studies Assessing Cannabidiol's (CBD) Therapeutic Actions and Potential. J Clin Pharmacol. 2019;59(7):923‐934
 2. Gamelin FX, Cuvelier G, Mendes A, et al. Cannabidiol in sport: Ergogenic or else? [published online ahead of print, 2020 Mar 20]. Pharmacol Res. 2020;156:104764.
 3. Bonn-Miller MO, Loflin MJ, Thomas BF, et al. Labeling accuracy of cannabidiol extracts sold online. JAMA. 2017;318: 1708-1709
 4. https://www.fda.gov/news-events/public-health-focus/warning-letters-and-test-results-cannabidiol-related-products
 5. Liebling JP, Clarkson NJ, Gibbs BW, Yates AS, O'Sullivan SE (2020) An analysis of over-the-counter cannabidiol products in the United Kingdom, Cannabis and Cannabinoid Research
 6. Gurley, Timothy P. Murphy, Waseem Gul, Larry A. Walker & Mahmoud ElSohly (2020) Content versus Label Claims in Cannabidiol (CBD)-Containing Products Obtained from Commercial Outlets in the State of Mississippi, Journal of Dietary Supplements.
keyboard_arrow_up