Kapsaicyna – fakty i mity

Data i autor:

Kapsaicynoidy są substancjami zawartymi w roślinach, które nadają ostry smak i znajdują się przede wszystkim w papryczkach chilli. Kapsaicyna i dihydrokapsaicyna i stanowią około 90% kapsaicynoidów występujących w naturze. Wykazano, że wpływają one na wydatek energetyczny najprawdopodobniej przez stymulowanie układu współczulnego i zwiększenie wydzielania katecholamin – adrenaliny i noradrenaliny (1).

Kapsaicyna wiąże się z tymi samymi receptorami (TRPV1), które prowadzą do odczuwania bólu od ciepła. W rzeczywistości papryczki chili są wyjątkowo ostre. W związku z tym niewiele osób może je w ogóle spożywać lub może jedynie w bardzo małych ilościach. Kapsaicyna, jako agonista receptora TRPV1 może stanowić potencjalną strategię w prewencji otyłości i zespołu metabolicznego.

Coraz więcej dowodów wskazuje, że receptory TRPV1 odgrywają kluczową rolę w regulacji metabolizmu całego organizmu. Wpływają na termogenezę, regulację masy ciała, metabolizm glukozy i lipidów oraz układ sercowo-naczyniowy (2). Aktywacja TRPV1 przez kapsaicynę może łagodzić zaburzenia homeostazy glukozy przez stymulowanie wydzielania insuliny i zwiększenie poziomu GLP-1 (3, 4). Kapsaicyna posiada właściwości czyniące ją substancją znajdującą zastosowanie w terapii bólu, reumatoidalnego zapalenia stawów i naczynioruchowego nieżytu nosa. Kilka badań przedklinicznych wykazało, że kapsaicyna może działać przeciwnowotworowo. Wreszcie, kapsaicyna wykazuje znaczące właściwości przeciwutleniające. Postulowano, że związek ten może mieć ważne implikacje w zapobieganiu lub leczeniu chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera (5).

Potencjalne mechanizmy kapsaicyny leżące u podstaw działania przeciw otyłości

 • zwiększenie utleniania tłuszczów i hamowanie adipogenezy
 • aktywowanie BAT i indukowanie termogenezy
 • tłumienie apetytu i zwiększenie sytości regulowanej przez obwody neuronalne podwzgórza
 • modulacje funkcji przewodu pokarmowego i mikroflory jelitowej

Inną niezależną grupą związków, które są strukturalnie podobne do kapsaicyny są kapsinoidy. Znajdują się w nieostrej odmianie czerwonej papryki zwanej „CH-19 Sweet” (6). Ze względu na ich odmienną strukturę kapsinoidy stymulują receptory w jelitach natomiast nie działają na receptory w jamie ustnej. To powoduje brak odczuwania uczucia pieczenia po ich spożyciu (7).

Kapsaicyna, papryczki chili, i CH-19 w badaniach naukowych

 • Whiting i wsp. w 2012 przeprowadzili systematyczny przegląd literatury (6) w celu oceny potencjalnych korzyści ze spożycia kapsaicynoidów i kapsynoidów w stosunku do utraty i kontroli masy ciała. Spośród 90 zidentyfikowanych badań 20 spełniało kryteria włączenia (n = 563). Zidentyfikowano trzy główne obszary potencjalnych korzyści w zakresie kontroli masy ciała. W tym wzrost wydatku energetycznego, wzrost utleniania tłuszczów i spadek apetytu. Interwencje w analizowanych badaniach obejmowały zastosowanie pieprzu czerwonego bogatego w kapsaicinoidy, CH-19 Słodkiej papryki, suplementów kapsaicyny, suplementów dihydrokapsiatu i pieprzu cayenne. Zaobserwowano, że regularne spożywanie kapsaicynoidów powodowało istotny spadek zawartości tłuszczu w jamie brzusznej i spadek apetytu oraz poboru energii. W przeglądzie stwierdzono również, że spożycie kapsaicynoidów zwiększa spoczynkowy wydatek energii o około 50 kcal dziennie, co skutkuje klinicznie istotną utratą masy ciała w ciągu 1-2 lat. Na podstawie wyników zasugerowano, że kapsaicynoidy mogą odgrywać pozytywną rolę w programach kontroli masy ciała.
 • W 2014 r. ponownie Whiting i wsp. przeprowadzili meta analizę (8). Uwzględniono w niej 10 badań klinicznych i oceniono wpływ kapsaicynoidów na kontrolę masy ciała i spożycie energii. Analiza danych wykazała, że ​​spożycie kapsaicynoidów przed posiłkiem zmniejszyło spożycie energii ad libitum o 309,9 kJ (74,0 kcal) podczas posiłku. Wyniki badań sugerują, że minimalna dawka 2 mg kapsaicynoidów jest potrzebna, aby przyczynić się do zmniejszenia poboru energii ad libitum, co wydaje się być przypisane zmienionej preferencji dla pokarmów bogatych w węglowodany w stosunku do żywności o wyższej zawartości tłuszczu. Wyniki należy jednak traktować z pewną ostrożnością, ponieważ heterogeniczność była wysoka.

Kapsaicyna – podsumowanie

Na podstawie dostępnych dowodów wydaje się, że kapsaicynoidy i kapsynoidy występujące w ostrych paprykach są skuteczne w zwiększaniu spoczynkowego wydatku energetycznego, co może prowadzić do klinicznie znaczącej utraty masy ciała w miarę upływu czasu.  Najczęściej zgłaszane dawki stosowane w badaniach klinicznych wynoszą 30 mg dla czerwonej papryki chili, 135 mg dla suplementów kapsaicyny, 3–12 mg dla kapsynoidów i do 1 g/kg masy ciała dla CH-19 Słodkiej papryki (6). Pozostają jednak pytania dotyczące zdolności kapsaicynoidów i kapsynoidów do powodowania znacznego spadku masy ciała w czasie, ponieważ do tej pory przeprowadzono niewiele badań długoterminowych (> 12 tygodni) z udziałem ludzi.


Kliknij tutaj, aby rozwinąć listę źródeł

 1. Galgani JE, Ravussin E. Effect of dihydrocapsiate on resting metabolic rate in humans. Am J Clin Nutr. 2010
 2. Sun F, Xiong S, Zhu Z. Dietary Capsaicin Protects Cardiometabolic Organs from Dysfunction. Nutrients. 2016
 3. Gram DX, Ahrén B, Nagy I, Olsen UB, Brand CL, Sundler F, Tabanera R, Svendsen O, Carr RD, Santha P, Wierup N, Hansen AJ. Capsaicin-sensitive sensory fibers in the islets of Langerhans contribute to defective insulin secretion in Zucker diabetic rat, an animal model for some aspects of human type 2 diabetes. Eur J Neurosci. 2007
 4. Wang P, Yan Z, Zhong J, Chen J, Ni Y, Li L, Ma L, Zhao Z, Liu D, Zhu Z. Transient receptor potential vanilloid 1 activation enhances gut glucagon-like peptide-1 secretion and improves glucose homeostasis. Diabetes. 2012 Aug;61(8):2155-65. doi: 10.2337/db11-1503. Epub 2012
 5. Zheng J, Zheng S, Feng Q, Zhang Q, Xiao X. Dietary capsaicin and its anti-obesity potency: from mechanism to clinical implications. Biosci Rep. 2017 May 11;37(3). pii: BSR20170286. doi: 10.1042/BSR20170286. Print 2017
 6. Whiting S, Derbyshire E, Tiwari BK. Capsaicinoids and capsinoids. A potential role for weight management? A systematic review of the evidence. Appetite. 2012
 7. Luo XJ, Peng J, Li YJ. Recent advances in the study on capsaicinoids and capsinoids. Eur J Pharmacol. 2011
 8. Whiting S, Derbyshire EJ, Tiwari B. Could capsaicinoids help to support weight management? A systematic review and meta-analysis of energy intake data. Appetite. 2014 Feb;73:183-8. doi: 10.1016/j.appet.2013.11.005. Epub 2013
keyboard_arrow_up