Kompendium wiedzy o teaninie

Data i autor:

Teanina jest aminokwasem nie występującym naturalnie w białku pokarmowym. Została wyizolowana z liści zielonej herbaty przez Y. Sakato pod koniec lat 40tych XX wieku(1). Występuje naturalnie w przyrodzie w liściach camelia sinensis w ilości 0,9-3,1% suchej masy liści(2), C. japonica, C. sasanqua oraz w grzybie Xerocomus badius (3). W liściach herbaty l-teanina stanowi 50% łącznej puli zawartych w nich aminokwasów. Aminokwasy zawarte w zielonej herbacie, między innymi l-teanina odpowiadają za nadanie jej tzw. smaku „umami”(4). Biosynteza teaniny odbywa się w liścieniach, pędach i korzeniach roślin herbaty z kwasu glutaminowego oraz etyloaminy przez enzym zwany syntetazą etyloaminy teaniny (5, 6). W przyrodzie teanina występuje głównie jako enancjomer l-teanina.

W dojrzałych roślinach biosynteza teaniny występuje głównie w korzeniach, skąd jest przenoszona, przez łyko, przez łodygę do rosnących pędów, gdzie następnie gromadzi się w rozwijających się liściach. W liściach teanina może być hydrolizowana z powrotem do macierzystych składników poprzez ekspozycję na światło słoneczne i ciepło. Etyloamina, która powstaje w wyniku tej reakcji, jest prekursorem w syntezie katechin. W rezultacie stężenie teaniny jest wysokie w roślinach, w których stężenie katechin jest niskie. Najczęściej są to rodzaje roślin rosnących w obszarach o niskim stopniu nasłonecznienia (6). Ilość l-teaniny w suchej masie herbaty to 1 – 3% i zmienia się w zależności od wielu czynników, takich jak obszar geograficzny, w którym produkowana jest herbata, techniki produkcji, klasa herbaty, rodzaj i czas zbioru itp. Herbata zebrana na początku okresu letniego ma więcej l-teaniny w porównaniu do herbaty zebranej w późniejszym okresie lata.

Wpływ etapów przetwarzania po zbiorze herbaty na zawartość l-teaniny nie jest do końca poznany. Niektóre dane sugerują, że biała herbata, która nie jest poddawana procesowi fermentacji i utleniania ma wyższe poziomy l-teaniny w porównaniu do innych rodzajów herbaty (7, 8). W innych badaniach okazało się, że zielona herbata, która nie jest poddawana procesowi fermentacji, miała podobne poziomy l-teaniny z pół-fermentowaną herbatą oolong i fermentowaną czarną herbatę (7, 9) lub, że zielona herbata miała niższy poziom l-teaniny w porównaniu do herbaty oolong i czarnej (10). W jeszcze innym badaniu okazało się, że 200 ml herbaty czarnej miało wyższe poziomy l-teaniny w porównaniu do 200 ml herbaty zielonej (11). Chociaż najczęściej l-teaninę wiąże się z zieloną herbatą, to jest ona obecna w podobnej ilości w innych rodzajach herbat wytwarzanych z Camelia sinensis, w tym w czarnych, białych i oolong. Brak stałego procesu parzenia herbaty (temperatura i czas parzenia, porcja i ilość herbaty itp.) skutkuje brakiem możliwości określenia stałego poziomu l-teaniny (12).

Po podaniu doustnym teanina szybko wchłania się do krwioobiegu poprzez wchłanianie jelitowe i jest transportowana do głównych narządów ciała, w tym do mózgu. Maksymalne stężenie l-teaniny w krwioobiegu  występuje między 30 a 120 min po spożyciu(13). Aminokwas jest wydalany z moczem, ale jest również katabolizowany pod wpływem hydrolizy amidu, dając kwas glutaminowy i etyloaminę, a następnie wydalany z organizmu z moczem(13).

Wyróżniamy różne rodzaju fale mózgowe: gamma, beta, alfa, theta, delta. L-teanina pobudza fale alfa mózgu, które związane są ze spokojnym, zrelaksowanym lecz czujnym stanem umysłu (14). Ponadto, teanina zwiększa uwalnianie kwasu γ-aminomasłowego (GABA), który z kolei reguluje poziomy dopaminy i serotoniny w mózgu (15). Kilka badań wykazało, że spożycie teaniny może poprawić zdrowie i dobre samopoczucie poprzez czynniki takie jak regulacja poziomu stresu, poprawa funkcji nauczania, prewencja nowotworów i chorób układu sercowo-naczyniowego, promocja utraty masy ciała oraz wzmacnianie układu immunologicznego. Teanina jest antagonistą receptorów NMDA, AMPA i kainate (53) (aczkolwiek przy dość słabej skuteczności) i może hamować uwalnianie synaptyczne glutaminianu poprzez blokowanie transportera w sposób konkurencyjny(54). Teanina może również zmniejszać poziomy glutaminianu, ale jest to również dość słaby mechanizm wymagający wysokiego stężenia teaniny.

Konsumpcja teaniny wiąże się z wystąpieniem stanu relaksacji. Spożycie 200 mg L-teaniny rozpuszczonej w 100 ml wody spowodowało wzrost fal α mózgu u ochotniczek w wieku od 18 do 22 lat(16). Spożycie 50 mg l-teaniny w grupie młodych ochotników również skutkowało nasileniem fal α mózgu (17). Podobny efekt osiągnięto poprzez podanie 200 mg l-teaniny rozpuszczonej w 100 ml wody w grupie studentek (18). Spożycie 200 mg l-teaniny miało pewne działanie relaksujące w warunkach spoczynkowych u studentów uniwersytetów płci męskiej i żeńskiej (19). Kimura i in. (2007) odkryli, że 200 mg L-teaniny powodowało wzrost fal alfa mózgu, spowolnienie rytmu serca i spadek IgA w ślinie, które pojawiają się jako odpowiedź na stres. Ponadto, w porównaniu do placebo, okazało się, że stan lęku i subiektywny poziom stresu percepcyjnego zmniejszył się w grupie l-teaniny (20). 8 tygodniowe przyjmowanie l-teaniny wykazało korzystne działanie na stan 20 pacjentów depresyjnych (50).

Przyjmowanie l-teaniny, w szczególności z kofeiną może przyczyniać się do poprawy funkcji kognitywnych i zdolności do nauki. W jednym badaniu połączenie l-teaniny (250 mg) i kofeiny (150 mg) poprawiło czas reakcji, pamięć roboczą i dokładność weryfikacji zadań w grupie ochotników w wieku 18-34 lat(21). W innej pracy połączenie 100 mg l-teaniny i 50 mg kofeiny poprawiło szybkość i dokładność w wykonywaniu czynności wymagających zmiany uwagi 60 min. po przyjęciu l-teaniny i zmniejszyło podatność na rozpraszanie informacji w zadaniach pamięciowych po 60 i 90 minutach po podaniu(22). Gomes-Ramirez i wsp. (2007) zauważyli, że spożycie 250 mg L-teaniny zwiększyło różnicę pomiędzy efektami bodźców wzrokowych i słuchowych na aktywność fal α w obrębie części skroniowo-potylicznej (23). W innym badaniu przeprowadzanym na 14 uczestnikach podano l-teaninę (200 mg), kofeinę (100 mg) lub placebo. Na koniec badania okazało się, że l-teanina nie tylko zmniejsza lęk, ale także łagodzi wzrost ciśnienia krwi u osób dorosłych z wysokim poziomem stresu (24). W metaanalizie Camfield’a i wsp. (2014) zebrano 11 randomizowanych badań kontrolowanych placebo na ludziach, w których badano wpływ samej l-teaniny, lub w połączeniu z kofeiną na zdolności kognitywne i stan emocjonalny. Zarówno 1 godzinę i 2 godziny po zażyciu l-teaniny wraz z kofeiną uwaga i stan emocjonalny uczestników badań ulegał poprawie(27).

Ponadto uważa się, że teanina może zapewniać profilaktykę i leczenie choroby Alzheimera, ponieważ dowiedziono, że wywiera działanie neuroprotekcyjne poprzez hamowanie receptorów podtypu N-metylo-D-asparaginianu (NMDA) i związanych z tym szlaków w komórkach transgenicznych komórek neuronowych (25). Stwierdzono również, że l-teanina zwiększa poziom mRNA dla neurotrofin aktywując system inhibitorowy i wspomaga rozwój funkcji mózgu (26). W badaniu na myszach l-teanina obniżyła poziom Aβ1-42, a także towarzyszącą mu śmierć komórek. Ponadto zahamowała aktywność zewnątrzkomórkowej regulatorowej kinazy regulatorowej (ERK) wywołanej przez Aβ1-42 i kinazy białkowej aktywowanej mitogenami (MAPK) p38 wraz z czynnikiem jądrowym kappa b (NF-κB). L-teanina zmniejszyła utlenianie białek i lipidów i zwiększała poziom glutationu w mózgu. udowodniono, że l-teanina może mieć pozytywny wpływ na pamięć i pozytywny wpływ na leczenie i zapobieganie chorobie Alzheimera(28).

Pojedyncze badania wiążą l-teaninę z prewencją nowotworową. Liu i wsp. (2009) wykazali, że l-teanina powoduje inhibicję in vivo oraz in vitro wzrostu komórek raka płuc oraz białaczki (29). Friedman i wsp. (2007) zaobserwowali, że spożycie teaniny było związane z indukcją apoptozy w czterech liniach komórkowych raka piersi, okrężnicy, wątroby i prostaty (30). Oprócz zwiększonej aktywności przeciwnowotworowej, teanina może zmniejszać niekorzystne działanie leku przeciwnowotworowego – doksorubicyny, zapewniając ochronę przed uszkodzeniem spowodowanym przez doksorubicynę w prawidłowej tkance(31). Działa również jako modulator biochemiczny w celu poprawy skuteczności terapeutycznej doksorubicyny poprzez tłumienie odpływu leku z komórek nowotworowych, zwiększając tym samym efektywne stężenie doksorubicyny w tkance(32). W pracy Nagai i Konishi (2013) odnotowali, że l-teanina, podana wraz z doksorubicyną stłumiły przerzuty komórek nowotworowych wątroby (33).

Wyniki badań sugerują, że spożycie herbaty rozszerza naczynia krwionośne i zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych zwiększając produkcję tlenku azotu (NO) w śródbłonku naczyń. W badaniu in vitro, zaobserwowano że aplikacja l-teaniny zwiększyła produkcję NO poprzez ERK / eNOS aktywacja i spowodowała rozszerzenie naczyń krwionośnych w tętnicach(34). Innym mechanizmem odpowiadającym za spadek ciśnienia krwi po spożyciu l-teaniny jest indukcja fal alfa mózgu i wpływ na wydzielanie neuroprzekaźników (20). L-teanina, podobnie jak flawonoidy zawarte w herbacie, zmniejsza utlenianie LDL(35). U ludzi stwierdzono również, że spożycie pojedynczej dawki 200 mg teaniny obniża ciśnienie krwi, a co ważniejsze, teanina zmniejsza negatywny wpływ kofeiny na wzrost ciśnienia krwi, gdy ta ostatnia była spożywana w pojedynczej dawce 250 mg (36).

L-teanina może poprawiać jakość snu i często w tym celu jest stosowana jako suplement. 400 mg L-teaniny dziennie okazało się być bezpieczne i skuteczne w poprawie niektórych aspektów jakości snu u chłopców z rozpoznaniem ADHD. Ponieważ problemy ze snem są powszechną dolegliwością towarzyszącą ADHD l-teanina może stanowić bezpieczną i ważną pomocniczą terapię w ADHD wieku dziecięcego. Pożądane są większe, długoterminowe badania w tym zakresie(37). Stwierdzono, że l-teanina może hamować działanie pobudzające kofeiny w aspekcie problemów ze snem. W badaniu szczurom podawano kofeinę i l-teaninę w różnych dawkach 22,5, 37,5, 75 lub 150 mg / kg i okazało się, że ani dawki 75 i 150 mg / kg, ani dawki 22,5 i 37,5 mg / kg nie zmniejszyły czuwania stymulowanego przez kofeinę, jednak l-teanina częściowo odwróciła spadki snu wolno fazowego (38).

L-teanina może wpływać na supresję apetytu zwierząt (39, 40), jednak do tej pory nie opublikowano żadnych badań opisujących tą właściwość u ludzi. Prawdopodobnie jest to związane z modulacją poziomu neuroprzekaźników takich jak serotonina i dopamina (40).

Kombinacje l-teaniny z innymi składnikami bioaktywnymi mają korzystny wpływ na spadek ryzyka przeziębienia. W podwójnie ślepym RCT na pracownikach służby zdrowia osobnikom podano dawkę 378 mg / dzień katechin zielonej herbaty i 210 mg / dzień l-teaniny przez okres 5 miesięcy. Na koniec stwierdzono, że w grupie katechiny / l-teaniny zachorowalność była niższa(4,1%) niż grupa placebo (13,1%). W świetle tych wyników stwierdzono, że można zastosować EGCG i l-teaninę w prewencji przeziębienia i grypy (41). W innym DB-RCT, 176 osobnikom płci męskiej podano kapsułkę z mieszaniną lub l-cysteiny i l-teaniny (490 mg) 2 razy dziennie przez 35 dni lub placebo. Na koniec okazało się, że częstość występowania przeziębienia w grupie otrzymującej l-cysteinę i l-teaninę było niższe w porównaniu do grupy placebo, a okres choroby był taki sam dla obu grup (42). Jednoczesne podawanie l-teaniny (280 mg) i cysteiny (700 mg) osłabiło wzrost liczby neutrofilów i spadek liczby limfocytów podczas ćwiczeń u 16 sportowców (43). Jednoczesne podawanie teaniny (280 mg) i cysteiny (700 mg) przed szczepieniem nasilało odpowiedź immunologiczną na szczepionkę przeciw grypie u osób w podeszłym wieku z niskim całkowitym stężeniem białka lub hemoglobiny w surowicy (44). Jednoczesne przyjmowanie l-teaniny (280 mg) i cysteiny (700 mg) przez 2 tygodnie przywróciło prawidłową aktywność komórek NK u dobrze wytrenowanych mężczyzn (45). Jednoczesne podawanie l-teaniny (280 mg) i cysteiny (700 mg) zmniejszyło liczbę neutrofilów, utrzymywało niskie poziomy hs-CRP i zapobiegało zmniejszeniu limfocytów po treningu wytrzymałościowym w porównaniu z placebo u osób wytrenowanych (46).

Teanina występuje w przyrodzie głównie jako enancjomer l-teanina, a w formie syntetycznej może występować jako mieszanina racemiczna enancjomerów d- oraz l-teaniny. Na rynku znajdziemy również jej opatentowaną formę Suntheanine ™ firmy Tayio. Istnieje ograniczona liczba badań dotyczących skuteczności enancjomerów l-teaniny (d-l-teanina) w literaturze. Desai i wsp. (2005) ocenili farmakokinetykę l-teaniny oraz d, l-teaniny (mieszaniny racemicznej) w próbkach osocza i moczu szczura. Zgłoszona w wyniku eksperymentu absorpcja d-l-teaniny była mniejsza niż samej l-teaniny po podaniu doustnym(51). Nie ma póki co badań na ludziach dotyczących skuteczności różnych enancjomerów (52).

Przyjmuje się, że stosowanie l-teaniny w dużych dawkach wraz z dietą jest bezpieczne. W wyniku badań nad toksycznością i mutagennością prowadzonych przez Japan Food Additives Association Suntheanine ™  zostało uznane za bezpieczne. Obecnie nie zaproponowano limitów spożycia l-teaniny przez Japan Food Additives Association (47). Stwierdzono, że l-teanina nie wywiera działania toksycznego na zwierzęta ani na ludzi. W badaniu toksyczności przeprowadzonym na gryzoniach stwierdzono, że przyjmowanie 4.000 mg l-teaniny na kg masy ciała przez 90 dni było bezpieczne, a uszkodzenia nerek które wystąpiły u 3 gryzoni były bardziej związane z predyspozycją genetyczną niż z bezpośrednią toksycznością. W innym badaniu zbadano bezpieczeństwo l-teaniny (Suntheanine ™) w zależności od dawki. Podawano samicom i samcom szczurów 0, 1500, 3000 lub 4000 mg / kg masy ciała przez 13 tygodni. Nie odnotowano żadnych patologicznych zmian (49). W 2011 roku. FDA zasugerowało, że dzienna konsumpcja l-teaniny nie powinna przekraczać 1200 mg (48).

Podsumowując l-teanina jest bardzo ciekawym aminokwasem o plejotropowym działaniu prozdrowotnym. Wpływa korzystnie na redukcję stresu, poprawę nastroju, zdolności kognitywne. Znajduje swoje zastosowanie nawet w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego i nowotworów. Promuje spadek masy ciała i wspiera układ immunologiczny.  Jest przy tym wszystkim bardzo bezpieczna. Potrzebne są kolejne badania weryfikujące właściwości tego aminokwasu w zastosowaniu klinicznym.

Złotym standardem w celu wsparcia czasu reakcji, koncentracji i funkcji kognitywnych jest połączenie l-teaniny z kofeiną w stosunku 2:1. L-teanina wchodzi w synergię z kofeiną, usprawniając i harmonizując jej działanie oraz niweluje część skutków ubocznych związanych z przedawkowaniem kofeiny.


Kliknij tutaj, aby rozwinąć listę źródeł

 1. Sakato, Y. (1949) The Chemical Constituents of Tea: A New Amide Theanine. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 23, 262-267.
 2. Juneja LR, Chu DC, Okubo T, Nagato Y and Yokogoshi H, L-Theanine – a unique amino acid of green tea and its relaxation effect in humans. Trends Food Sci Technol 10:199–204 (1999).
 3. Separation and characterization of N-ethyl-gamma-glutamine from Xerocomus badius. CASIMIR JJADOT JRENARD M. Biochim Biophys Acta.1960 Apr 22;39:462-8.a
 4. L-Theanine elicits umami taste via the T1R1 + T1R3 umami taste receptor. Narukawa M, Toda Y, Nakagita T, Hayashi Y, Misaka T. Amino Acids. 2014 Jun;46(6):1583-7. doi: 10.1007/s00726-014-1713-3. Epub 2014 Mar 15.
 5. Deng WW, OgitaS and AshiharaH, Biosynthesis of theanine (γethylamino-l-glutamic acid) in seedlings of Camellia sinensis. PhytochemLett 1:115–119 (2008).
 6. L-Theanine: properties, synthesis and isolation from tea Quan V Vuong, Michael C Bowyer and Paul D Roach, 2011
 7. Differentiation of green, white, black, Oolong, and Pu-erh teas according to their free amino acids content. Alcázar A, Ballesteros O, Jurado JM, Pablos F, Martín MJ, Vilches JL, Navalón A. J Agric Food Chem. 2007 Jul 25;55(15):5960-5. Epub 2007 Jun 27.
 8. Zhao, M., Ma, Y., Wei, Z.Z., Yuan, W.X., Li, Y.L., Zhang, C.H., Xue, X.T., Zhou, H.J. (2011). Determination and comparison of gamma-aminobutyric acid (GABA) content in pu-erh and other types of Chinese tea. J Agric Food Chem 59(8): 3641-8.  
 9. Ying, Y., Ho, J.W., Chen, Z.Y., Wang, J. (2005). Analysis of theanine in tea leaves by HPLC with fluorescence detection. Journal of liquid chromatography&related technologies 28(5): 727-37.
 10. Ekborg-Ott, K.H., Taylor, A., Armstrong, D.W. (1997). Varietal differences in the total and enantiomeric composition of theanine in tea. J Agric Food Chem 45(2): 353-63.
 11. Keenan, E.K., Finnie, M.D.A., Jones, P.S., Rogers, P.J., Priestley, C.M. (2011). How much theanine in a cup of tea? Effects of tea type and method of preparation. Food Chem 125(2): 588-94. 
 12. Bryan, J. (2008). Psychological effects of dietary components of tea: caffeine and L‐theanine. Nutrition reviews 66(2): 82-90.
 13. TerashimaT, TakidoJ and YokogoshiH, Time-dependent changes of aminoacidsintheserum,liver,brainandurineofratsadministered withtheanine.BiosciBiotechnolBiochem 63:615–618 (1999).
 14. Cooper R, Morr´e DJ and Morr´e DM, Medicinal benefits of green tea: Part I. Review of noncancer health benefits. J Altern Complement Med 11:521–528 (2005).
 15. R, 200 mg of Zen: L-theanine boosts alpha waves, promotes alertrelaxation.AlternComplementTher 7:91–95 (2001).
 16. Juneja LR,Chu DC,Okubo T,Nagato Y and Yokogoshi H,L-Theanine–a uniqueaminoacidofgreenteaanditsrelaxationeffectinhumans. TrendsFoodSciTechnol 10:199–204 (1999).
 17. NobreAC, RaoA and OwenGN, L-theanine, a natural constituent in tea, and its effect on mental state. Asia Pac J Clin Nutr 17:167–168 (2008).
 18. KobayashiK, Nagato Y, Aoi N, JunejaLR, KimM, YamamotoT, etal, Effects of L-theanine on the release of α-brain waves in human volunteers.NipponNogeiKagakukaishi 72:153–157 (1998).
 19. LuK, GrayMA, OliverC, LileyDT, HarrisonBJ, BartholomeuszCF, etal, The acute effects of L-theanine in comparison with alprazolam on anticipatory anxiety in humans. Hum Psychopharmacol Clin 19:457–465 (2004).
 20. Kimura K, Ozeki M, Juneja LR and Ohira H, L-Theanine reduces psychological and physiological stress responses. Biol Psychol 74:39–45 (2007).
 21. HaskellCF, KennedyDO, MilneAL, WesnesKA and ScholeyAB, The effects of L-theanine, caffeine and their combination on cognition and mood. Biol Psychol 77:113–122 (2008).
 22. OwenGN, ParnellH, BruinEAD and RycroftJA, The combined effects of L-theanine and caffeine on cognitive performance and mood. NutrNeurosci 11:193–198 (2008).
 23. Gomez-RamirezM, HigginsBA, RycroftJA, OwenGN, MahoneyJ, ShapenerM, etal, The deployment of intersensory selective attention:Ahigh-densityelectricalmapping study of the effectsof theanine.ClinNeuropharmacol 30:25–38 (2007).
 24. Effects of L-theanine or caffeine intake on changes in blood pressure under physical and psychological stresses. Ai Yoto, Mao Motoki, Sato Murao, and Hidehiko Yokogoshi, J Physiol Anthropol. 2012; 31(1): 28.Published online 2012 Oct 29.
 25. DiX, YanJ, ZhaoY, ZhangJ, ShiZ, ChangY, etal, L-Theanine protects the APP (Swedish mutation) transgenic SH-SY5Y cell against glutamate-induced excitotoxicity via inhibition of the NMDA receptorpathway.Neuroscience 18:778–786 (2010).
 26. Theanine, r-glutamylethylamide, increases neurotransmission concentrations and neurotrophin mRNA levels in the brain during lactation. Yamada T, Terashima T, Wada K, Ueda S, Ito M, Okubo T, Juneja LR, Yokogoshi H. Life Sci. 2007 Sep 29;81(16):1247-55. Epub 2007 Aug 31.
 27. Acute effects of tea constituents L-theanine, caffeine, and epigallocatechin gallate on cognitive function and mood: a systematic review and meta-analysis. Camfield DA, Stough C, Farrimond J, Scholey AB. Nutr Rev. 2014 Aug;72(8):507-22. doi: 10.1111/nure.12120. Epub 2014 Jun 19. Review.
 28. l-Theanine, an amino acid in green tea, attenuates beta-amyloid-induced cognitive dysfunction and neurotoxicity: reduction in oxidative damage and inactivation of ERK/p38 kinase and NF-kappaB pathways. Kim TI, Lee YK, Park SG, Choi IS, Ban JO, Park HK, Nam SY, Yun YW, Han SB, Oh KW, Hong JT. Free Radic Biol Med. 2009 Dec 1;47(11):1601-10. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2009.09.008. Epub 2009 Sep 16.
 29. Liu Q, DuanH, LuanJ, Yagasaki K and ZhangG, Effects of theanine on growth of human lung cancer and leukemia cells as well as migration and invasion of human lung cancer cells.Cytotechnology 59:211–217 (2009).
 30. Friedman M, Mackey BE, Kim HJ, Lee IS, Lee KR, Lee SU, etal, Structure–activity relationships of tea compounds against human cancercells.JAgricFoodChem55:243–253 (2007).
 31. SugiyamaT and Sadzuka Y, Theanine, a specific glutamate derivative in green tea, reduces the adverse reactions of doxorubicin by changingtheglutathionelevel.CancerLett 212:177–184 (2004).
 32. Sadzuka Y, Sugiyama T, Suzuki T and SonobeT, Enhancement of the activity of doxorubicin by inhibition of glutamate transporter. ToxicolLett 123:159–167 (2001).
 33. Nagai, K., Konishi, H. (2013). Protection of theanine against doxorubicin-induced acute cardiac toxicity. Biomedicine & Preventive Nutrition 3(2): 197-9.
 34. Siamwala, J.H., Dias, P.M., Majumder, S., Joshi, M.K., Sinkar, V.P., Banerjee, G., Chatterjee S. (2013). L-theanine promotes nitric oxide production in endothelial cells through eNOS phosphorylation. J Nutr Biochem 24(3): 595-605.
 35. Fraser, M.L., Mok, G.S., Lee, A.H. (2007). Green tea and stroke prevention: emerging evidence. Complementary therapies in medicine 15(1): 46-53.
 36. Rogers PJ, SmithJE, HeatherleySV and Pleydell-PearceCW, Time for tea: Mood, blood pressure and cognitive performance effects of caffeine and theanine administered alone and together. Psychopharmacology 195:569–577 (2007).
 37. Lyon, M.R., Kapoor, M.P., Juneja, L.R. (2011). The effects of L-theanine (Suntheanine(R)) on objective sleep quality in boys with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Alternative medicine review: a journal of clinical therapeutic 16(4): 348-54.
 38. Jang, H.S., Jung, J.Y., Jang, I.S., Jang, K.H., Kim, S.H., Ha, J.H., Suk, K., Lee, M.G. (2012). L theanine partially counteracts caffeine-induced sleep disturbances in rats. Pharmacology, biochemistry, and behavior 101(2): 217-21
 39. Sayama, K., Lin, S., Zheng, G., Oguni, I. (1999). Effects of green tea on growth, food utilization and lipid metabolism in mice. In vivo (Athens, Greece) 14(4): 481-4.
 40. Yamada, T., Nishimura, Y., Sakurai, T., Terashima, T., Okubo, T., Juneja, L.R., Yokogoshi, H. (2008). Administration of theanine, a unique amino acid in tea leaves, changed feeding relating components in serum and feeding behavior in rats. Bioscience, biotechnology, and biochemistry 72(5): 1352-5.
 41. Matsumoto, K., Yamada, H., Takuma, N., Niino, H., Sagesaka, Y.M. (2011). Effects of green tea catechins and theanine on preventing influenza infection among healthcare workers: a randomized controlled trial. BMC complementary and alternative medicine 11(1):15.
 42. Kurihara, S., Hiraoka, T., Akutsu, M., Sukegawa, E., Bannai, M., Shibahara, S. (2010). Effects of L-cystine and L-theanine supplementation on the common cold: a randomized, double blind, and placebo-controlled trial. Journal of amino acids 2010: 1-7.
 43. Murakami, S.; Kurihara, S.; Titchenal, C.A.; Ohtani, M. Suppression of exercise-induced neutrophilia and lymphopenia in athletes by cystine/theanine intake: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J. Int. Soc. Sports Nutri. 2010, 7, 23.
 44. Miyagawa, K.; Hayashi, Y.; Kurihara, S.; Maeda, A. Co-administration of L-cystine and L-theanine enhances efficacy of influenza vaccination in elderly persons: Nutritional status-dependent immunogenicity. Geriatr. Gerontol. Int. 2008, 8, 243–250.
 45. Kawada, S.; Kobayashi, K.; Ohtani, M.; Fukusaki, C. Cystine and theanine supplementation restores high-intensity resistance exercise-induced attenuation of natural killer cell activity in well-trained men. J. Strength Cond. Res. 2010, 24, 846–851.
 46. Murakami, S.; Kurihara, S.; Koikawa, N.; Nakamura, A.; Aoki, K.; Yosigi, H.; Sawaki, K.; Ohtani, M. Effects of oral supplementation with cystine and theanine on the Immune function of Athletes in endurance exercise: Randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Biosci. Biotechnol. Biochem. 2009, 73, 817–821
 47. Juneja, L.R., Chu, D.C., Okubo, T., Nagato, Y., Yokogoshi, H. (1999). L-theanine—a unique amino acid of green tea and its relaxation effect in humans. Trends in Food Science & Technology 10(12): 425
 48. Food and Drug Administration (FDA) CFSAN/Office of Food Additive Safety. Agency Response Letter GRAS Notice No. GRN 000209. GRAS Notice Inventory of L-Theanine, 2006.
 49. Borzelleca, J., Peters, D., Hall, W. (2006). A 13-week dietary toxicity and toxicokinetic study with L-theanine in rats. Food Chem Toxicol 44(7): 1158-66
 50. Effects of chronic l-theanine administration in patients with major depressive disorder: an open-label study. Hidese S, Ota M, Wakabayashi C, Noda T, Ozawa H, Okubo T, Kunugi H. Acta Neuropsychiatr. 2017 Apr;29(2):72-79. doi: 10.1017/neu.2016.33. Epub 2016 Jul 11.
 51. Desai, M.J., Gill, M.S., Hsu, W.H., Armstrong, D.W. (2005). Pharmacokinetics of theanine enantiomers in rats. Chirality 17(3): 154-62
 52. da Silva Pinto, M. (2013). Tea: A new perspective on health benefits. Food Research International 53(2): 558-67.
 53. Inhibition by theanine of binding of [3H]AMPA, [3H]kainate, and [3H]MDL 105,519 to glutamate receptors. Kakuda T, Nozawa A, Sugimoto A, Niino H. Biosci Biotechnol Biochem. 2002 Dec;66(12):2683-6.
 54. Theanine, an ingredient of green tea, inhibits [3H]glutamine transport in neurons and astroglia in rat brain. Kakuda T, Hinoi E, Abe A, Nozawa A, Ogura M, Yoneda Y. J Neurosci Res. 2008 Jun;86(8):1846-56. doi: 10.1002/jnr.21637
keyboard_arrow_up