Probiotyki w sporcie

Data i autor:

Międzynarodowy Instytut Żywienia w  Sporcie (ISSN) opublikował 21 grudnia 2019 r. stanowisko dotyczące zastosowania probiotyków w sporcie. Jest to zdecydowanie najciekawszy dokument dla dietetyka sportowego jaki ukazał się pod koniec roku 2019. Gorąco zachęcam do przestudiowania całości.

Probiotyki w sporcie – korzyści dla sportowców

Międzynarodowy zespół naukowców donosi, że niektóre probiotyki mogą wspierać funkcje układu immunologicznego, redukować infekcje dróg oddechowych i zaburzenia przewodu pokarmowego. Inne szczepy mogą poprawiać funkcję bariery jelitowej, wchłanianie składników odżywczych oraz regenerację i wydajność u sportowców

Autorzy, kierowani przez dr Ralfa Jagera zauważyli, że korzyści ze stosowania probiotyków są specyficzne dla danego szczepu. Dlatego sportowcy i konsumenci powinni używać tylko szczepów, które są poparte danymi klinicznymi. Zachęcam do przestudiowania przeglądu badań dotyczących wpływu probiotyków na wynik sportowy, funkcje układu immunologicznego i funkcje układu pokarmowego u sportowców (link do tabeli).

„Jeśli chodzi o branżę, artykuł jasno określa, jakie szczepy mają klinicznie potwierdzone działanie u sportowców i jakie są te szczególne korzyści”, powiedział dr Jager. „Podkreśla efekty specyficzne dla szczepów i skuteczne dawki. Firma marketingowa może wykorzystać stanowisko jako wytyczne dla rozwoju produktu. Stanowisko wskazuje również kierunku rozwoju w przyszłości w tym obszarze.”

Kluczowe wnioski

  1. Probiotyki to żywe mikroorganizmy, które podawane w odpowiednich ilościach przynoszą korzyści zdrowotne organizmowi gospodarza (FAO / WHO).
  2. Podawanie probiotyków wiąże się z wieloma korzyściami zdrowotnymi, przy czym najczęściej badanymi aplikacjami są zdrowie jelit i układu odpornościowego.
  3. Istnieją wspólne, podstawowe mechanizmy działania probiotyków. Pomimo tego, korzyści zdrowotne wynikające ze stosowania probiotyków zależą przede wszystkim od zastosowanego szczepu i dawki.
  4. Sportowcy mają różne kompozycje mikroflory jelitowej, które wydają się odzwierciedlać poziom aktywności fizycznej gospodarza w porównaniu do osób siedzących. Przy czym różnice są związane przede wszystkim z ilością treningu i ilością spożywanego białka. Nie wiadomo czy różnice w składzie mikroflory jelitowej wpływają na skuteczność probiotykoterapii.
  5. Główną funkcją jelit jest trawienie pokarmu i wchłanianie składników odżywczych. U sportowców niektóre szczepy probiotyków mogą zwiększać wchłanianie kluczowych składników odżywczych, takich jak aminokwasy. Mogą również wpływać na właściwości wielu składników żywności.
  6. Osłabienie funkcji układu immunologicznego u sportowców pojawia się wraz z narastaniem obciążeń treningowych. Do osłabienia może prowadzić również stres psychiczny, zaburzenia snu i ekstremalne warunki środowiskowe. Może to przyczyniać się do zwiększonego ryzyka infekcji dróg oddechowych. W niektórych sytuacjach, takich jak narażenie na tłumy, podróże zagraniczne i zła higiena w domu, a także miejsca treningów lub zawodów, sportowcy mogą być bardziej narażeni na patogeny, co zwiększa ryzyko zakażeń. Około 70% układu odpornościowego znajduje się w jelitach i wykazano, że suplementacja probiotykami promuje sprawną odpowiedź immunologiczną. W populacji sportowej określone szczepy probiotyczne mogą zmniejszyć liczbę epizodów, nasilenie i czas trwania infekcji górnych dróg oddechowych.
  7. Wykazano, że intensywne, długotrwałe ćwiczenia fizyczne, szczególnie w upale, zwiększają przepuszczalność jelit, co potencjalnie może prowadzić do ogólnoustrojowej toksemii. Specyficzne szczepy probiotyczne mogą poprawić integralność funkcji bariery jelitowej u sportowców.
  8. Podawanie wybranych szczepów probiotycznych o charakterze przeciwzapalnym powiązano z poprawą regeneracji po ćwiczeniach fizycznych prowadzących do uszkodzeń mięśni.
  9. Minimalna skuteczna dawka i metoda podawania konkretnego szczepu probiotycznego zależy od badań naukowych dla tego konkretnego szczepu. Produkty zawierające probiotyki muszą zawierać rodzaj, gatunek i szczep każdego żywego mikroorganizmu na etykiecie. Muszą zawierać również całkowitą szacunkową ilość każdego szczepu probiotycznego na koniec okresu trwałości produktu, mierzoną za pomocą jednostek tworzących kolonie (CFU) lub ilości żywych komórek.
  10. Przedkliniczne i wczesne badania na ludziach wykazały potencjalne korzyści probiotyków dla populacji sportowej. Korzyści obejmują poprawę składu ciała i beztłuszczowej masy ciała, normalizację związanych z wiekiem spadków poziomu testosteronu, zmniejszenie stężenia kortyzolu wskazujące na lepszą reakcję na stresor fizyczny lub psychiczny, zmniejszenie stężenia mleczanu indukowanego wysiłkiem fizycznym oraz zwiększoną syntezę neuroprzekaźników, poprawę funkcji poznawczych i nastroju. Te potencjalne korzyści wymagają jednak potwierdzenia w bardziej rygorystycznych badaniach na ludziach i populacji sportowej.

Kliknij tutaj, aby rozwinąć listę źródeł

Jäger, R., Mohr, A.E., Carpenter, K.C. et al. International Society of Sports Nutrition Position Stand: Probiotics. J Int Soc Sports Nutr 16,62 (2019).
keyboard_arrow_up