Ramadan, a zdolności wysiłkowe

Data i autor:

W dziewiątym miesiącu kalendarza islamskiego zdrowi muzułmanie muszą pościć od świtu do zachodu słońca. Ten okres postu polega na powstrzymywaniu się między innymi od spożywania posiłków i przyjmowania płynów. Obecnie wielu sportowców pości w trakcie treningu lub zawodów podczas Ramadanu. Pomimo tego nadal brakuje badań, które mogłyby jednoznacznie ocenić wpływ takiego postu jak Ramadan na zdolności wysiłkowe.

Ramadan, a zdolności wysiłkowe – badania naukowe

Niedawno opublikowano systematyczny przegląd literatury z metaanalizą. Celem było ustalenie jaki jest wpływ postu podczas miesiąca Ramadan na sprawność fizyczną. W sumie 11 badań spełniło kryteria i zostało uwzględnione w przeglądzie i metaanalizie.

  • Przerywany post podczas miesiąca Ramadan nie miał wpływu na wydolność aerobową, siłę, wysokość skoku, wskaźnik zmęczenia i całkowitą wykonaną pracę.
  • Wyniki ujawniły, że Ramadan miał niekorzystny wpływ na średnią moc i moc szczytową podczas testu Wingate i/lub powtarzanego testu sprintu w testach popołudniowych. Podczas porannych testów post miał niekorzystny wpływ na wyniki sprintu.

Podsumowanie

Dlatego po przeanalizowaniu dostępnej literatury, autorzy badania wyciągnęli wnioski, że post w trakcie Ramadanu nie ma znaczącego wpływu na większość parametrów sprawności fizycznej podczas wykonywania testów wysiłkowych rano lub po południu w okresie postu dziennego. Sportowcy wydają się być w stanie brać udział w zawodach na czczo, z niewielkim wpływem na sprawność fizyczną. Warto w tym czasie zadbać o optymalizację procesu żywienia oraz snu w celu uniknięcia spadku wydajności i kumulacji zmęczenia.

Kliknij tutaj, aby rozwinąć listę źródeł

  1. Abaïdia AE, Daab W, Bouzid MA. Effects of Ramadan Fasting on Physical Performance: A Systematic Review with Meta-analysis [published online ahead of print, 2020 Jan 20]. Sports Med. 2020;10.1007/s40279-020-01257-0.
keyboard_arrow_up