Suplementacja kofeiną w sportach walki

Data i autor:

Niedawno ukazał się przegląd badań dotyczących doraźnej suplementacji kofeiną w sportach walki. Uwzględniono w nim 9 badań, w których w 5 wykazano działanie ergogeniczne suplementacji kofeiną. W 1 badaniu odnotowano korzystny efekt suplementacji kofeiną w połączeniu wodorowęglanem sodu. W 3 badaniach suplementacja kofeiną nie wpłynęła na wynik. Łączna liczba uczestników badań wyniosła 109. Spośród nich 42 to zawodnicy BJJ, 33 to zawodnicy taekwondo, a 34 to zawodnicy judo.

Dawki kofeiny 3-6 mg / kg były związane ze zwiększoną aktywnością glikolityczną podczas prawdziwych lub symulowanych walk. Efekt ten towarzyszył zwiększeniu stężenia mleczanu we krwi i poprawie wyników, mierzonych czasem wykonania zadania lub liczbą rzutów wykonanych podczas zawodów. Ponadto, większa aktywność glikolizy miała miejsce przy braku równoczesnego wzrostu poziomu wysiłku odczuwanego przez sportowca.

Podsumowując, suplementacja kofeiną może mieć działanie ergogeniczne u zawodników sportów walki i poprawiać wskaźniki specyficznych testów dla danych dyscyplin sportowych.


Kliknij tutaj, aby rozwinąć listę źródeł

  1. López-González LM, Sánchez-Oliver AJ, Mata F, Jodra P, Antonio J, Domínguez R. Acute caffeine supplementation in combat sports: a systematic review. J Int Soc Sports Nutr. 2018;15(1):60. Published 2018 Dec 29.
keyboard_arrow_up