Zastosowanie diet break’ów

Data i autor:

Wyniki badania Jacksona Peosa i współpracowników było wyczekiwane od dłuższego czasu. Jest to pierwsza przeprowadzona na taką skalę interwencja w grupie osób wytrenowanych, w której przyjrzano się jak sprawdza się zastosowanie diet break’ów.

W badaniu wzięło udział 61 osób – 29 mężczyzn oraz 32 kobiet. Średni wiek badanych wynosił 28.7lat, masa ciała 77.2kg, średni poziom tkanki tłuszczowej u mężczyzn wynosił 22.4% zaś u kobiet 30%.

Uczestnicy w 1 grupie zostali poddani umiarkowanego deficytowi energetycznemu przez 12 tyg. Natomiast w grupie 2 zastosowano 4 x 3 tygodnie deficytu przeplatane z 1 tygodniowymi diet break’ami.

Podaż białka wynosiła 2,3 g/kg mc, tłuszczów 20% ogółu spożytych kalorii, pozostałą część stanowiły węglowodany. W trakcie diet break’ów zwyżka kcal pochodziła z węglowodanów zgodnie z koncepcją refeedów i diet break’ów.

Ciekawi Was jak sprawdziło się zastosowanie diet break’ów ?

Wyniki badania pokazują, że w obu grupach doszło do takiej samej utraty masy ciała, tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej masy ciała. Co prawda grupa diet breaków uzyskała minimalnie większą utratę masy ciała, ale wyniki nie różniły się statystycznie.

Nie było różnic pomiędzy grupami w sile lub wytrzymałości mięśni, RMR, stężeniu leptyny, testosteronu, IGF-1, ft3, greliny. Nie odnotowano również różnic w kontekście snu, dysmorfii mięśniowej lub zaburzeń odżywiania.

W grupie z przerywanym deficytem energii odnotowano jednak mniejszy głód, chęć jedzenia, większą satysfakcję oraz wyższe stężenie peptydu YY.

Pomimo faktu, iż badanie było bardzo wyczekiwane, nie dostarcza nam żadnych przełomowych informacji. Wiemy, że zastosowanie diet break’ów może przynieść pewne korzyści. Wydają się jednak być one niewielkie i zależne od czynników indywidualnych. Nie wiadomo jak wyglądałyby wyniki interwencji przeprowadzonej również w grupie osób wytrenowanych, ale z niższym poziomem tkanki tłuszczowej. Jest to pytanie, na które moim zdaniem warto byłoby odpowiedzieć w najbliższym czasie.


Kliknij tutaj, aby rozwinąć listę źródeł

  1. Peos JJ, Helms ER, Fournier PA, Ong J, Hall C, Krieger J, Sainsbury A. Continuous versus Intermittent Dieting for Fat Loss and Fat-free Mass Retention in Resistance-trained Adults: The ICECAP Trial. Med Sci Sports Exerc. 2021 Feb 12.
keyboard_arrow_up